THERAPEUTIC SPREAD שתי יחידות ממרח פלמפי נט לטיפול בתת תזונה

טיפול מציל חיים הניתן במצבים של תת תזונה חמור -  קיבתם של ילדים במצב תת תזונה מצטמקת מאוד לאחר שלא אכלו כראוי תקופה ממושכת. מה שמייצר בעיה -  מצד אחד הם זקוקים למזון ומצד שני גופם הקטן כבר לא יכול להכיל כמות גדולה של מזון. פלמפי נט, ממרח טיפולי מיוחד, מהווה פתרון לשתי הבעיות: מצד אחד הוא עשיר בקלוריות, בויטמינים ומינרלים, ויחד עם זאת תופס כמות קטנה מאוד בבטן.

 תרומת 10 ש"ח בלבד תספיק לשתי מנות של פלמפי נט  

10.00 NIS -