SHELTER מחסה משפחתי

הלחימה בסוריה גרמה להמונים לעזוב את ביתם, משפחות רבות נאלצו לברוח מהתופת מצאו עצמם ללא קורת גג. 
תרמו עכשיו מחסה משפחתי עשוי ברזנט ההופך לבית מאולתר ולמקום מוגן עבור ילדים ובני משפחתם ומשמש אותם במהלך תקופת המעבר.

התרומה מספקת מחסה עבור משפחה אחת.

56.00 NIS -