WATER PURIF.(NADCC) 33MG TABS/BOX-1000 טבליות לטיהור מים, 1000 יח'

יש לכם אפשרות לעזור לילדי סוריה באמצעות תרומת 1000 טבליות לטיהור מים, היעדר מים ראויים .לשתייה יוצרים קרקע פוריה להתפתחות זיהומים ומגפות

כל אדם זקוק למים כדי לחיות. ילדי סוריה עוברים כל כך הרבה תלאות וקשיים. בואו נדאג עבורם למים נקיים.  

מתנת 1000 טבליות לטיהור מים היא הצלת חיים של ילד. 

33.00 NIS -