ORAL POLIO VACCINE,VIAL OF 20 DOSES חיסון נגד פוליו, 20 מנות

הזיהום בוירוס פוליו גרם לילדים רבים ברחבי העולם לנכות נוירולוגית קשה לכל חייהם. בתחילת שנות החמישים הוכנס לשימוש חיסון כנגד נגיף פוליו, אשר הביא למהפכה של ממש. אולם עדיין ישנם מיליוני ילדים ברחבי העולם הזקוקים לעזרתכם בקבלת החיסון המציל משיתוק לכל החיים. 

 .תרומת 28 ש"ח בלבד משנה חיים של ילדים ומספקת 20 מנות חיסון 

28.00 NIS -