DONATION FOR CLEAN WATER תרומה למען מים וסניטציה לילדים

מחסור במים נקיים הוא האיום הגלובלי הגדול ביותר שעומד בפני האנושות; לשליש מבתי הספר בעולם אין גישה למי שתייה. לאחד משלושה מרכזיים הרפואיים אין גישה למים בטוחים במדינות מתפתחות. המצב גרוע אף יותר בבתי המשפחות באזורים אלה 

שישה-עשר אלף ילדים מתים בכל יום מסיבות אותן ניתן למנוע ומחסור במים הוא הגורם המרכזי לכך. לכן אנחנו ביוניסף עושים כל שביכולתנו שאף ילד לא ימות כתוצאה ממחסור במים.

תרומתך תעשה שינוי אדיר בחיי ילדים ומשפחותיהם בעולם

 

1.00 NIS -