DONATION FOR CHILDREN ON THE RUN תרומה להצלת ילדים פליטים

שנת 2016 הייתה בסימן שנת הילדים הבודדים; מאז מלחמת העולם השנייה לא היו בעולם כל כך הרבה ילדים פליטים ועקורים, רבים מהם מגיעים לחופי אירופה לאחר מסע מפרך ומסכן חיים. נשים ותינוקות במנוסה בגלל מלחמות עקובות מדם, בצורת, עוני ורעב. יוניסף הגיע בשנה החולפת ל-95,997 פליטים באירופה בלבד, ביניהם 10,183 תינוקות.

ישנם עוד ילדים רבים הזקוקים לנו ולשם כך אנו זקוקים לעזרתכם – תרומתכם תספק לילדים במנוסה מחסה, טיפול רפואי, תמיכה פסיכולוגית וכל דבר לו הם זקוקים.

 

 

 

 

 


 

50.00 NIS -