DONATION FOR CHILDREN IN CONFLICT ZONES תרומה למען ילדים באזורי עימות

לא משנה מה מוצאם ומניין הם באים - ילדים הם ילדים. הם לא אחראיים ליריות ולהפגזות,לבצורת וליבולים דלים, למשכורות נמוכות וליוקר מחייה, אבל ילדים תמיד הראשונים שנפגעים ממלחמה, שינויי אקלים ועוני. 

 עימותים וקונפליקטים ברחבי העולם הובילו לכך שכ-25 מיליון ילדים נאלצו לעזוב את ביתם בשנה החולפת.

תרומת 50 ש"ח יספקו ספרים וציוד לימודי, 67 ש"ח יספקו מחסה נייד למשפחה שלמה, 110 ש"ח יספקו מאגדת חיסונים שלמה לילד.  

ניתן לתרום גם בטלפון 074-7034449

 

50.00 NIS -