DONATION FOR A BETTER YEAR FOR CHILDREN מארז לשנה טובה יותר עבור הילדים

מה מתנת ראש השנה שילדים באזורי לחימה רוצים יותר מהכל? את מתנת החיים 

 בתרומת מארז חג הכולל 5 מנות של ממרח טיפולי, ארבע אריזות אבקת תוסף תזונה, שמיכה תרמית ו-500 טבליות לטיהור מים, בעלות של -100 ש"ח, אתם מצילים חיים של ילדים ונותנים להם את הדברים שהם הכי צריכים  

מספר הפליטים שהם ילדים עלה בתקופה קצרה של 5 שנים ב-77 אחוז! מאות אלפי ילדים עדיין נמצאים בלב התופת במידנות כמו בסוריה ותימן וסובלים ממחסור במים, תרופות ומזון. המצב בעיר חאלב הוגדר כאסון ההומניטרי הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה

לא משנה מה מוצאם ומניין הם באים - ילדים הם ילדים. הם לא אחראיים ליריות ולהפגזות, לבצורת וליבולים דלים, למשכורות נמוכות וליוקר מחייה, אבל ילדים תמיד הראשונים שנפגעים ממלחמה, שינויי אקלים ועוני. 

תרומתך מייצרת שינוי אמיתי בחייהם של ילדים 

 

100.00 NIS -