DONATION FOR CHILDREN תרומה למען ילדים

48 מיליון ילדים חיים כיום באזורים בהם יש מלחמות, סכסוכים קשים ומקרי חירום הומניטריים וזקוקים לסיוע, אנחנו ביוניסף דואגים להגיע לילדים הכי פגיעים הזקוקים לעזרתנו. 

כדי להציל אותם אנחנו זקוקים לכם - תרומתכם משנה חיים של ילדים ומעניקה להם עבר, הווה ועתיד טובים יותר. 

50.00 NIS -